Сподели

Други: Минимална работна заплата във Франция и Германия за 2018 г. От 1 януари 2018 г минималната работна заплата във Франция се е увеличила. Брутната почасова ставка от началото на тази година е 9,88 евро (увеличение с 1,24%). От друга страна, френското правителство се оттегли от планираните за януари такси от задължителната регистрация в портала SIPSI. Тази такса трябваше да бъде 40 евро за всеки служител, командирован във Франция. Месечна минимална заплата във Франция: Минимална заплата Бруто Нето на час 9,88 € 7,72 € на месец 1498,47 € 1170,69 € годишно 17981,60 € 14048,30 € Минималната заплата в Германия не се променя за 2018 г. и възлиза на 8,84 евро бруто на час. Минималната ставка в това отношение е в съответствие със закона за минималната работна заплата (MiLoG), в който има разпоредба, че размерът и се регулира на всеки две години. Т.е. през тази година немската комисия ще решава за размера за следващата година. Източник: ZMPDПолезно

Полезна информация
Новата система за деклариране на товарите в Унгария: http://ekaer.hu/information/bg/
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.